Nyheter

Det är full fart på Georange. Här kan du ta del av nyheter och följa vad som händer just nu. 

Ny krönika i Norran: Det är faktiskt klimatsmart att jobba med gruvor

Allt fler pekar på att skiftet bort från kol och olja – med bibehållen ekonomi och välstånd – kommer att kräva tillgång till mycket mer metaller och mineraler.

Läs hela krönikan på: 

https://norran.se/artikel/det-ar-faktiskt-klimatsmart-att-jobba-med-gruvor/rg4d1nxr

Georange är en unik organisation enligt Region Norrbottens analys av RYMD-, GRUV-, KOMPOSIT- OCH BILTESTKLUSTER I NORRBOTTEN

Georange beskrivs som en unik organisation, som strävar efter att avpolarisera debatten kopplad till gruvbranschen. Empirin i denna undersökning visar tydligt att dialogen mellan företag och myndigheter är en mycket stor utmaning för branschen. Inte minst rörande tillståndsprocesser. Georange medlemmar är till skillnad från de andra klustren bestående av en mängd olika aktörer. Här återfinns exempelvis kommuner, myndigheter och fackföreningar, vilket grundas i Georanges ambition att ha en bred koppling till samhällets aktörer. 

Ny krönika i Norran av Håkan Tarras-Wahlberg, gruvexpert och ordförande i Georange: Gruvorna och tilliten till samhället är Nordens guld

Läs senaste krönikan i Norran om Bolidens nya djupförvar som är resultatet av ett långsiktigt och konstruktivt utbyte mellan företaget och berörda myndigheter. Ingenstans i världen finns en lika ambitiös anläggning.

Länk till krönika

Nu finns möjlighet att ta del av seminariet och lyssna på presentationer och diskussioner i efterhand. 

Eftermiddagens seminarium innehöll en mängd intressanta presentationer. Ta del av Landshövding Helena Hellmark Knutsson tal kring det nya uppdraget gällande förbättrad miljöprövning, Pia Pehrson, Advokat Foyen om akut behov av förbättrade tillståndsprocesser, Ida Tjergren, Boliden om goda och dåliga exempel utifrån ett miljöperspektiv samt Robert Bernhardsson, Kommunalråd Jokkmokks kommun om en utdragen tillståndsprocess och slutligen Lotta Lauritz, LKAB om myndighetsuppdraget - främjande eller hämmande. Seminariet är finansierat av Swedish Mining Innovation via projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Länk till Seminariet


Medlemsmöte med studiebesök på Rönnskärsverken uppskattades

Studiebesök på Rönnskärsverken blev lyckat. Besök både på nybyggt Lakverk samt underjordsförvaringen som ska tas i drift i år. Eftermiddagens seminarium kommer att sändas i efterskott. Information kommer om det. 

Seminariet är finansierat av Swedish Mining Innovation via projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Euro Mine Expo 14-16 juni 2022

Save the date. Snart är utställningen fullbokad och tema är satt för nästa års gruvkonferens. Georange är en av arrangörerna och mer finns att läsa på www.euromineexpo.com 

Medlemsmöte 14 oktober

Medlemsmötet kommer att bestå av studiebesök på Rönnskär på förmiddagen och seminarium om tillståndsprocessen på eftermiddagen. Dagen avslutas på The Wood hotel med middag,

Anna Kostet blir ny verksamhetsledare

Anna kommer in och bidrar med lång erfarenhet av att både driva projekt inom gruvnäringen samt att leda och driva en verksamhet.  Läs mer om Anna under rubriken Om oss.