Nyheter

Det är full fart på Georange. Här kan du ta del av nyheter och följa vad som händer just nu. 

Vår styrelseledamot Pia Pehrson:

Regeringen får inte fastna i nya utredningsträsk när det gäller tillståndsprocesser

Enligt Tidöavtalet ska miljöprocesserna bli mer flexibla, effektiva och förutsägbara. Samtidigt ska statens synpunkter samordnas via färre myndigheter. Det här är välkomna besked. Krångliga och långdragna tillståndsprocesser leder idag till att investerare väljer andra länder än Sverige för sina projekt. Därmed går arbetstillfällen förlorade samtidigt som projekt för grön omställning försenas eller rent av rinner ut i sanden. Lägg därtill att Sverige riskerar att hamna på efterkälken och fastna i en beroendeställning när det gäller utvinning av den nya tidens guld – metaller som används i ny teknik för till exempel batteritillverkning.

Läs hela artikeln på: 

”Risken: Svårare få tillstånd för ny vindkraft och nya gruvor” (nyteknik.se)


Ny krönika i Norran: Värderingar styr argument om gruvbrytning

Värderingar som strider för mer eller mindre gruvbryt. Den som söker förklara nödvändigheten av gruvor har att göra. Det tycks svårt för många att förstå att vi sedan stenåldern är beroende av att det bryts mineraler. Men det är ett jobb som måste göras.

Läs hela artikeln på: 

Värderingar som strider för mer eller mindre gruvbryt – Norran


Ny krönika i Norran: Men....ska vi älska eller hata gruvor?

I Georange jobbar vi med partners här hemma och i grannländerna på en mineralstrategi för Nordkalotten.

Läs hela artikeln på: 

Ska vi älska eller hata gruvor? – Norran


SMI -projektet nätverket för gruvkommuner har träffats vid Luleå Tekniska Universitet

Lena Abrahamsson och Mats Jakobsson samt Eugenia Segerstedt berättade om olika projekt och om analyser av påverkan på samhällen och kommuner med gruvverksamhet. Även behov och förväntningar diskuterades. 


Ny ordförande efter Årsmötet 2022

Anna Kostet blev vald till ny ordförande på ett år vid Georange Årsmöte. Mötet genomfördes både fysiskt i Luleå och digitalt. I samband med årsmötet genomfördes ett antal workshops.  


Ny krönika i Norran: Gruvor och samebyar - en ansträngd relation

Mineraler och metaller måste vi ha. Men alla gruvprojekt är inte önskvärda. I Georange söker vi skapa dialog mellan de aktörer som har skilda syn på gruvor. 

Läs hela krönikan på

Gruvor och samebyar - en ansträngd relation – Norran 


Besök i borrkärnearkivet i Malå

I SGUs borrkärnearkiv samlas en stor del av det kunskapsunderlag som används för att hitta viktiga metaller och material i svensk berggrund. Borrkärnearkivet uppgår efter utbyggnaden till 11 000 kvadratmeter. Redan idag förvaras fyra miljoner meter borrkärna från fler än 18 000 borrhål i arkivet, vilket gör det till det största borrkärnearkivet i Europa. I samband med utbyggnaden utökas även kapaciteten för kärnkartering och provtagning.

SGU – Mineral­informations­kontoret i Malå

EURO MINE EXPO 2022

Mässan där Georange startade men som nu drivs av Nolia, blev en succé. 


Ny krönika i Norran: Det är faktiskt klimatsmart att jobba med gruvor

Allt fler pekar på att skiftet bort från kol och olja – med bibehållen ekonomi och välstånd – kommer att kräva tillgång till mycket mer metaller och mineraler.

Läs hela krönikan på: 

https://norran.se/artikel/det-ar-faktiskt-klimatsmart-att-jobba-med-gruvor/rg4d1nxr

Georange är en unik organisation enligt Region Norrbottens analys av RYMD-, GRUV-, KOMPOSIT- OCH BILTESTKLUSTER I NORRBOTTEN

Georange beskrivs som en unik organisation, som strävar efter att avpolarisera debatten kopplad till gruvbranschen. Empirin i denna undersökning visar tydligt att dialogen mellan företag och myndigheter är en mycket stor utmaning för branschen. Inte minst rörande tillståndsprocesser. Georange medlemmar är till skillnad från de andra klustren bestående av en mängd olika aktörer. Här återfinns exempelvis kommuner, myndigheter och fackföreningar, vilket grundas i Georanges ambition att ha en bred koppling till samhällets aktörer. 

Ny krönika i Norran av Håkan Tarras-Wahlberg, gruvexpert och ordförande i Georange: Gruvorna och tilliten till samhället är Nordens guld

Läs senaste krönikan i Norran om Bolidens nya djupförvar som är resultatet av ett långsiktigt och konstruktivt utbyte mellan företaget och berörda myndigheter. Ingenstans i världen finns en lika ambitiös anläggning.

Länk till krönika

Nu finns möjlighet att ta del av seminariet och lyssna på presentationer och diskussioner i efterhand. 

Eftermiddagens seminarium innehöll en mängd intressanta presentationer. Ta del av Landshövding Helena Hellmark Knutsson tal kring det nya uppdraget gällande förbättrad miljöprövning, Pia Pehrson, Advokat Foyen om akut behov av förbättrade tillståndsprocesser, Ida Tjergren, Boliden om goda och dåliga exempel utifrån ett miljöperspektiv samt Robert Bernhardsson, Kommunalråd Jokkmokks kommun om en utdragen tillståndsprocess och slutligen Lotta Lauritz, LKAB om myndighetsuppdraget - främjande eller hämmande. Seminariet är finansierat av Swedish Mining Innovation via projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Länk till Seminariet


Medlemsmöte med studiebesök på Rönnskärsverken uppskattades

Studiebesök på Rönnskärsverken blev lyckat. Besök både på nybyggt Lakverk samt underjordsförvaringen som ska tas i drift i år. Eftermiddagens seminarium kommer att sändas i efterskott. Information kommer om det. 

Seminariet är finansierat av Swedish Mining Innovation via projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Euro Mine Expo 14-16 juni 2022

Save the date. Snart är utställningen fullbokad och tema är satt för nästa års gruvkonferens. Georange är en av arrangörerna och mer finns att läsa på www.euromineexpo.com 

Medlemsmöte 14 oktober

Medlemsmötet kommer att bestå av studiebesök på Rönnskär på förmiddagen och seminarium om tillståndsprocessen på eftermiddagen. Dagen avslutas på The Wood hotel med middag,

Anna Kostet blir ny verksamhetsledare

Anna kommer in och bidrar med lång erfarenhet av att både driva projekt inom gruvnäringen samt att leda och driva en verksamhet.  Läs mer om Anna under rubriken Om oss. 

Detta är en artikelrubrik. Ersätt den med ditt eget innehåll.

Författarens namn

Detta är artikelinnehållet. Använd det här utrymmet för att berätta den detaljerade historien i din artikel. Klicka på texten för att ändra den och ersätt den med ditt eget innehåll. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Detta är ett citat. Använd det här utrymmet för att lägga in citat från andra externa källor. Klicka på texten för att ändra den och ersätt den med ditt eget innehåll. Skriv endera texten direkt eller klistra in kopierad text här.

Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac.

  • Detta är det första föremålet i din lista

  • Detta är det andra föremålet i din lista

  • Detta är det tredje föremålet i din lista

  1. Detta är det första föremålet i din lista

  2. Detta är det andra föremålet i din lista

  3. Detta är det tredje föremålet i din lista

Nyheter

Det är full fart på Georange. Här kan du ta del av nyheter och följa vad som händer just nu. 

Nu ställer vi frågorna som saknats om tillståndsprocesserna för gruvor!

Det finns flera pågående initiativ, som tagits av regering och/eller den privata sektorn, för att ta itu med några av de utmaningar som har identifierats gällande miljötillstånd för gruvverksamhet. Georange har tillsammans med gruvbolag och universitet identifierat några frågeställningar av grundläggandenatur som inte fått den genomlysning som de förtjänar. Två av dessa valdes ut till ett projektförslag, nämligen: 1. Konsekvenser av att tillståndsprövningar genomförs i domstol i första instans och myndigheternas partsrollprocessen. Syftet med reformen från miljöbalkens tillkomst och måluppfyllelsen kommer att ingå i studien; och 2.  Osäkerheter, utmaningar och konsekvenser relaterade till tillämpningen och tolkningen av vissa EU-direktiv, framför allt ramdirektivet för vatten.

Swedish Mining Innovation anser att detta projekt är så strategiskt viktigt så de så de har beslutat att bevilja finansiering via Vinnova. Samarbetspartners i projektet är LKAB, Boliden, Kaunis Iron, Svemin, Swedish Geological, Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan. 

Klicka på PROJEKT-fliken för att läsa mer.

Vår styrelseledamot Pia Pehrson:

Regeringen får inte fastna i nya utredningsträsk när det gäller tillståndsprocesser

Enligt Tidöavtalet ska miljöprocesserna bli mer flexibla, effektiva och förutsägbara. Samtidigt ska statens synpunkter samordnas via färre myndigheter. Det här är välkomna besked. Krångliga och långdragna tillståndsprocesser leder idag till att investerare väljer andra länder än Sverige för sina projekt. Därmed går arbetstillfällen förlorade samtidigt som projekt för grön omställning försenas eller rent av rinner ut i sanden. Lägg därtill att Sverige riskerar att hamna på efterkälken och fastna i en beroendeställning när det gäller utvinning av den nya tidens guld – metaller som används i ny teknik för till exempel batteritillverkning.

Läs hela artikeln på: 

”Risken: Svårare få tillstånd för ny vindkraft och nya gruvor” (nyteknik.se)


Ny krönika i Norran: Värderingar styr argument om gruvbrytning

Värderingar som strider för mer eller mindre gruvbryt. Den som söker förklara nödvändigheten av gruvor har att göra. Det tycks svårt för många att förstå att vi sedan stenåldern är beroende av att det bryts mineraler. Men det är ett jobb som måste göras.

Läs hela artikeln på: 

Värderingar som strider för mer eller mindre gruvbryt – Norran


Ny krönika i Norran: Men....ska vi älska eller hata gruvor?

I Georange jobbar vi med partners här hemma och i grannländerna på en mineralstrategi för Nordkalotten.

Läs hela artikeln på: 

Ska vi älska eller hata gruvor? – Norran


SMI -projektet nätverket för gruvkommuner har träffats vid Luleå Tekniska Universitet

Lena Abrahamsson och Mats Jakobsson samt Eugenia Segerstedt berättade om olika projekt och om analyser av påverkan på samhällen och kommuner med gruvverksamhet. Även behov och förväntningar diskuterades. 


Ny ordförande efter Årsmötet 2022

Anna Kostet blev vald till ny ordförande på ett år vid Georange Årsmöte. Mötet genomfördes både fysiskt i Luleå och digitalt. I samband med årsmötet genomfördes ett antal workshops.  


Ny krönika i Norran: Gruvor och samebyar - en ansträngd relation

Mineraler och metaller måste vi ha. Men alla gruvprojekt är inte önskvärda. I Georange söker vi skapa dialog mellan de aktörer som har skilda syn på gruvor. 

Läs hela krönikan på

Gruvor och samebyar - en ansträngd relation – Norran 


Besök i borrkärnearkivet i Malå

I SGUs borrkärnearkiv samlas en stor del av det kunskapsunderlag som används för att hitta viktiga metaller och material i svensk berggrund. Borrkärnearkivet uppgår efter utbyggnaden till 11 000 kvadratmeter. Redan idag förvaras fyra miljoner meter borrkärna från fler än 18 000 borrhål i arkivet, vilket gör det till det största borrkärnearkivet i Europa. I samband med utbyggnaden utökas även kapaciteten för kärnkartering och provtagning.

SGU – Mineral­informations­kontoret i Malå

EURO MINE EXPO 2022

Mässan där Georange startade men som nu drivs av Nolia, blev en succé. 


Ny krönika i Norran: Det är faktiskt klimatsmart att jobba med gruvor

Allt fler pekar på att skiftet bort från kol och olja – med bibehållen ekonomi och välstånd – kommer att kräva tillgång till mycket mer metaller och mineraler.

Läs hela krönikan på: 

https://norran.se/artikel/det-ar-faktiskt-klimatsmart-att-jobba-med-gruvor/rg4d1nxr

Georange är en unik organisation enligt Region Norrbottens analys av RYMD-, GRUV-, KOMPOSIT- OCH BILTESTKLUSTER I NORRBOTTEN

Georange beskrivs som en unik organisation, som strävar efter att avpolarisera debatten kopplad till gruvbranschen. Empirin i denna undersökning visar tydligt att dialogen mellan företag och myndigheter är en mycket stor utmaning för branschen. Inte minst rörande tillståndsprocesser. Georange medlemmar är till skillnad från de andra klustren bestående av en mängd olika aktörer. Här återfinns exempelvis kommuner, myndigheter och fackföreningar, vilket grundas i Georanges ambition att ha en bred koppling till samhällets aktörer. 

Ny krönika i Norran av Håkan Tarras-Wahlberg, gruvexpert och ordförande i Georange: Gruvorna och tilliten till samhället är Nordens guld

Läs senaste krönikan i Norran om Bolidens nya djupförvar som är resultatet av ett långsiktigt och konstruktivt utbyte mellan företaget och berörda myndigheter. Ingenstans i världen finns en lika ambitiös anläggning.

Länk till krönika

Nu finns möjlighet att ta del av seminariet och lyssna på presentationer och diskussioner i efterhand. 

Eftermiddagens seminarium innehöll en mängd intressanta presentationer. Ta del av Landshövding Helena Hellmark Knutsson tal kring det nya uppdraget gällande förbättrad miljöprövning, Pia Pehrson, Advokat Foyen om akut behov av förbättrade tillståndsprocesser, Ida Tjergren, Boliden om goda och dåliga exempel utifrån ett miljöperspektiv samt Robert Bernhardsson, Kommunalråd Jokkmokks kommun om en utdragen tillståndsprocess och slutligen Lotta Lauritz, LKAB om myndighetsuppdraget - främjande eller hämmande. Seminariet är finansierat av Swedish Mining Innovation via projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Länk till Seminariet


Medlemsmöte med studiebesök på Rönnskärsverken uppskattades

Studiebesök på Rönnskärsverken blev lyckat. Besök både på nybyggt Lakverk samt underjordsförvaringen som ska tas i drift i år. Eftermiddagens seminarium kommer att sändas i efterskott. Information kommer om det. 

Seminariet är finansierat av Swedish Mining Innovation via projektet Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Euro Mine Expo 14-16 juni 2022

Save the date. Snart är utställningen fullbokad och tema är satt för nästa års gruvkonferens. Georange är en av arrangörerna och mer finns att läsa på www.euromineexpo.com 

Medlemsmöte 14 oktober

Medlemsmötet kommer att bestå av studiebesök på Rönnskär på förmiddagen och seminarium om tillståndsprocessen på eftermiddagen. Dagen avslutas på The Wood hotel med middag,

Anna Kostet blir ny verksamhetsledare

Anna kommer in och bidrar med lång erfarenhet av att både driva projekt inom gruvnäringen samt att leda och driva en verksamhet.  Läs mer om Anna under rubriken Om oss.