Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Skellefteås näringslivsdagar, BizBuz, genomförs för andra året i rad. Ett forum för alla som vill inspireras, vidga...
GeoNor är en årlig konferens med fokus på geologiska resurser i Norr.GeoNor17 genomförs med titeln "Tillväxt...