Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


 Gruvbranschen – En grund för den ekonomiska utvecklingen?      Välkommen till seminarium...
Welcome to FEM 2017   11th Fennoscandian Exploration and Mining (FEM 2017) 31 OCTOBER - 2...