Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


The 3rd OECD Meeting of Mining Regions and Cities                ...
Speaker presentations from Future Mine and Mineral January 28-29 2019 | Grand Hôtel, Stockholm, Sweden ...