Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Bergforskdagarna2017             Årets tema är "Smarta gröna gruvor". Vi berör...
Invitation to STRADE workshop – 19-20 June 2017 – Brussels The EU-funded Horizon 2020 project “Strategic...