Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Inbjudan till en workshop 25 augusti om "Hållbarhet i gruvsektorn. Mångfald, jämställdhet och attraktiva...
19/9 genomförs i Luleå "Mötesplats - STRIM" Ett seminarium som avslutar GEORANGE Vinnovafinansierade projekt...