Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Mistra Arctic Sustainable Development: Vad kom vi fram till? Sedan 1996 ingår Sverige i Arktiska rådet och...
 Gruvbranschen – En grund för den ekonomiska utvecklingen?      Välkommen till seminarium...