Foyen Advokatfirma

FOYEN_pms300_utan AB

Företagsinfo

Foyen Advokatfirma är Sveriges kanske mest branschfokuserade fullservicebyrå med inriktning på företag och sektorer där teknik eller omfattande projekt är dominerande inslag i verksamheten.

 

Foyen advokatfirma har en lång erfarenhet och kompetens såsom rådgivare åt gruvindustrin. Vi har en grupp jurister med branschvana från gruvsektorn och med specialistkompetens inom områdena miljö- och fastighetsrätt, entreprenadrätt och svensk och internationell bolagsrätt. Vår rådgivning täcker de flesta förekommande behoven och omfattar bl. a:

- Markåtkomst
- Tillstånd, bearbetningskoncessioner och undersökningstilltånd .enligt  bl.a. Minerallagen och Miljöbalken
- Entreprenader och tillhörande avtal

- Internationella kontrakt

- Upphandling
- Förvärv, försäljningar, due diligence

- Joint ventures och exploateringsavtal
- Projektfinansiering

 

 

Foyen has long standing experience and competence as advisor to the mining industry. We have a number of lawyers specialized in environmental law, real estate and Swedish and international corporate law. Our practice covers all or most of the relevant matters including

-          Land access

-          Exploration permits and exploitation concessions according to the Minerals Act and the Environmental Code

-          Construction contracts and related agreements

-          International contracts

-          Procurement

-          Acquisitions, sales, due diligence

-          Joint ventures and exploitation agreements

-          Project finance

 

 

Foyen har 73 medarbetare, varav 58 jurister. Foyen finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

pdf Slarviga gränsvärden hot mot Gruvindustrin

 

pdf Getting the real deal through - Mining 2013

pdf Artikel i SvD 2013-10-19 - Kort tid för remiss går ut över industrin

 

pdf Artikel- IED-direktiv ger tuffa saneringskrav

 

pdf Produktblad Foyen Advokatfirma


pdf Artikel Plan och Bygglagen

 

pdf Artikel 2 Plan och Bygglagen

 

Debattartikel i Dagens samhälle :Snabbare miljöprövningar kräver mer resurser