GPS Nyhetsbrev 1

GPS (GEORANGE PUBLIC SITE) ska dels bidra till ökad kunskap om gruvbranschen och mineralsektorn bland en bred allmänhet dels utgöra en naturligt mötesplats för verksamma inom branschen. GPS ska möjliggöra att näringen synliggörs och att möjligheterna till en långsiktigt hållbar utveckling ur såväl ekonomisk, social som ekologisk synpunkt betonas

 

Höger vägg

 


 

Nyhetsbrev:

 

pdf Nyhetsbrev 1

pdf Nyhetsbrev 2

pdf Nyhetsbrev 3

pdf Nyhetsbrev 4

pdf Nyhetsbrev 5

pdf Nyhetsbrev 6

pdf Nyhetsbrev 7