Naturresursteknik

 

Naturresursteknik är en nystartad civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet,

med en unik inriktning mot geovetenskap och naturresurser. Att information om

utbildningen når ut till de som kan tänkas vara intresserade är av stor vikt för oss men

även för företag inom gruvnäring och miljöteknik.

 

Mer information om utbildningen finns på:

www.ltu.se/tkg/utb/NRT/d6257