Examensjobb

 

Gruvnäringens förutsättningar i norra Sverige

Utredning om hållbara samhällen, mineralpolitik och innovation,

Anton Johansson & Josef Lilljegren Vt 2011, Examensarbete (Utredning), 15 hp Masterprogrammet i Samhällsanalys och Utredningsarbete.

 

pdf Publikation

 

Malin Meissner, Kulturanalysprogrammet vid Umeå Universitet, har påbörjat ett examensarbete för Georange i syfte att undersöka bilden av gruvnäringen, dels hos allmänheten genom en enkätundersökning. Malins huvudsakliga fokus kommer dock att ligga på gymnasieelever inom praktiska utbildningar, och denna undersökning kommer att baseras på intervjuer med de aktuella eleverna.

 

pdf Presentation ex-jobb