Semantix

Semantix översätter allt – och lite till

Vi har erfarenhet av översättning inom de flesta språk, fackområden och filformat. Vi arbetar med översättare som är specialiserade inom en mängd olika ämnesområden, som till exempel juridik, ekonomi, eller medicinteknik. Oavsett om det gäller tekniska handböcker, webbtexter, manualer för programvara eller reklambroschyrer, kan vi hjälpa dig med dina översättningsbehov.

Snabbt växande lokalkontor i Umeå

Semantix lokalkontor i Umeå tar hand om kunder i hela Norrland, inom både den offentliga sektorn och det privata näringslivet. I nuläget arbetar sju personer på kontoret och de senaste åren har antalet kunder i regionen ökat kraftigt. - Vi har haft en väldigt positiv tillväxt och genom att vi nu har tecknat ett ramavtal med Boliden undersöker vi nu möjligheten att rekrytera ytterligare personal för att möta en ökad efterfrågan och våra kunders växande behov.

   pdf Pressmeddelande

   pdf Pressmeddelande Semantix förvärvar Tamarind

 

För mer information:

 

David Karlsson

Regionchef, Semantix Umeå

Telefon: 090-200 88 51

Mobil: 070-777 30 66

Mejl: david.karlsson@semantix.se

Webb: www.semantix.se