Medlemsinformation

GEORANGE är en ideell förening som har till ändamål att samla aktörer från offentliga organ, akademi och näringsliv, i syfte att främja en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

 

Föreningen har idag ett femtiotal medlemmar och som ett led i att öka medlemsnyttan kommer vi att erbjuda våra medlemmar att lägga ut information och erbjudanden som är till gagn för hållbar samhällsutveckling. Om ni önskar informera om något särskilt kontakta vår webbmaster, Lars Mikaelsson adm@georange.se