Övrigt

pdf Utvärderingsrapport projektet Georange

 

pdf Uppföljning indikatorer GEORANGE projektet

 

pdf Projektplan "Mer kvinnor i basen"

 

pdf Modelling socio-economic impacts of new mines in the

interior of Västerbotten, Sweden, Raport M. Lind

 

 

 

 

pdf Socio-economic baseline study of Pajala, Thomas Ejdemo, Nils-Gustav Lundgren and Patrik Söderholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf Mining Journal special publication February 2009
Läs mer om Mineralkontoret i Malå

pdf Förutsättningar för hållbar tillväxt i gruv- och mineralsektorn

Tillväxtverket, Rapport 004

 

pdf Exploration and mining in Sweden
SGU Informationsskrift februari 2009

 

pdf Sveriges grundvattentillgångar ? betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt

SGUs rapport till regeringen 2009-01-19

pdf Internationellt utvecklingssamarbete inom Mineralsektorn

SGUs rapport till regeringen 2008-11-01

pdf Kartläggning av Sveriges Malm och Mineraltillgångar

SGUs rapport till regeringen 2008-11-01

 

dokument EU:s pressmeddelande råvarustrategi Nov 2008

pdf Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelsen, Mars 2008

dokument Forskningsprojektet Mineralriket Norr, Umeå Universitet

pdf Survey of Mining Companies 2007/2008, Frasier Institute