Utbildning

Allmänhetens kunskap om geologi bör höjas. Detta inte minst i syfte att öka intresset för gruv- och prospekteringsverksamhet.

 

Den långsiktiga försörjningen av kompetent personal på alla nivåer är beroende av en stor förståelse för branschen villkor och en insikt om förutsättningarna.

 

Under lång tid har amatörgeologernas insatser visats sig vara av stor betydelse för att hitta nya fyndigheter. I det sammanhanget har den av SGU organiserade ”Mineraljakten” haft stor betydelse. GEORANGE avser att ytterligare utveckla samarbetet med SGU rörande både Mineraljakten och aktiviteterna relaterade till ”Geologins dag”.

 

Inom ungdomsskolan finns ett betydande behov av insatser i syfte att tydliggöra branschens potential. Riktade insatser mot grundskolans senare årskurser och gymnasieskolan ska genomföras i syfte att långsiktigt påverka framtida yrkes- och studieval.

 

Bristen på utbildat yrkeskunnig personal gör att GEORANGE avser att samverka med olika former av utbildningsanordnare i syfte att långsiktigt trygga branschen personalbehov.