Utveckling

Under rubriken utveckling ryms tre olika fokusområden för Projekt GEORANGE:

 

 

Markanvändning - En ökad dialog mellan olika markanvändare behövs !

 

Utbildning - En medveten strategi för att höja allmänhetens kunskap om geologi behövs !

 

Miljöforskning - Tack vare Georange publikationsdatabas finns nu lättåtkomlig information om den omfattande forskning inom gruvmiljöområdet som genomförts i Skellefteåfältet de senaste 15 åren.