SLO Projektet

 Projektplan STRIM strategiskt projekt Social license to operate 


Projektlängd: Projektet är nu avslutat 


Projektledare: Lennart Gustavsson, Georange

Projektpartners: Karin Beland Lindahl, LTU, Georange, Sabine Mayer, Bergforsk/LTU 


Bakgrund


Gruvindustrin har kommit att bli mer och mer ifrågasatt av omgivande samhälle och fokus har riktats mot industrins betydelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dialogen med omgivande samhälle har ifrågasatts och spelplanen för hur och var gruvindustrin kan verka har förändrats. I STRIM agenda är social license to operate ett av nio områden där målet är satt att svensk gruvindustri ska vara ett föredöme inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, häri ligger även en förbättrad dialog med omgivande samhälle. 


Syfte


Syftet med det strategiska projektet social license to operate är att definiera och operationalisera begreppet social license to operate för att peka ut kommande steg för fortsatt arbete inom området i linje med STRIM agenda. Syftet är också att etablera en mötesplats för dialog med representation från alla olika intressen. 


Övergripand Mål för projektet: 


1) Etablera mötesplatser för dialog, representation från alla olika intressen 

2) Definiera begreppet Social License to Operate: State of the Art och review av begreppet 

3) Operationalisera begreppet: utforska användbarhet av begreppet social license to operate i förhållande till den sociala verkligheten i lokalsamhällen med pågående eller planerad gruvdrift;koppla till begreppet hållbar utveckling 

4) Utveckla redskapen/sociala innovationer för hur "social license" ska erhållas ; hur skapas legitimitet även då man tycker olika; peka ut kommande steg för 

5) Samla en exempelsamling av handböcker och skapa en verktygsbank – state of the art 


pdf Slutrapport SLO