Drivmotor Georange

Projektet avslutades den 30:e Juni 2014
Geroange beviljades finansiering från Botnia Atlantica för att bedriva ett projekt i samarbete med Minerals Norway A/S som gick under namnet "Drivmotor Georange".
Medfinansiärer på Svensk sida är Skellefteå Kommun och Lycksele Kommun.

 

Den strategiska idén med Drivmotor Georange var att som en aktiv samordnare skapa regionala, nationella och internationella arenor där offentliga aktörer, näringsliv och akademi kan mötas i en strategisk samverkan inom olika plan för att stimulera en nationell, regional och nordisk tillväxt med de malm- och mineralresurserna som utgångspunkt.

 

Projektet har starkt bidragit till en expanderande och samhällsekonomiskt hållbar utveckling för en nordisk kunskapsöverföring samt  nya samarbeten inom gruv- och mineralindustrin. De planerade aktiviteterna har bidragit till att stärka programområdets konkurrenskraft och sammanhållning. Nya nätverk och en förbättrad sammanhållning har skapats genom mänskliga möten under projektets löptid. Geografiskt återupptar projektet ett tidigare traditionellt och naturligt samarbetsområde, dock med nya och innovativa samarbetsformer. Vidare har också projektet haft ett starkt fokus på en social hållbar utveckling i form av att de kunskaper som genereras bland annat inom markfrågor, jämställdhet och hållbara samhällen.

 

Som en neutral aktör med utgångspunkten i våra gruv- och mineraltillgångar har Georange samordnat samverkansprocesser. Detta har krävt ett antal aktiviteter/åtgärder;

 

 • - Stärka lokala och regionala offentliga aktörer, företag och organisationer i norden med kompetens och forum för erfarenhetsutbyte och samverkan:

  Fortsatt delaktighe inom ramen för Nordmin-projektet

  Fullföljande av "letter of intent" med Mineralklynge Nor

  Fortsatta diskussioner med Sametingen

  Arbete i GeoNors programkommitté

  Arbete för att tillskapa en mötesplats där representanter för Sametingen och industrin möts  
 • -Finna former för ett integrerat och systematiskt hållbarhetsarbete inom näringen där alla tre hållbarhetsmålen beaktas

  Erbjudit seminarier inom ramen för efterbehandling och vattenrening
  Initierat forskningsprojekt (SEARCH)

  Deltagande i jämställdhetskonferens, Luleå 131013

  Genomfört seminarium, Mo i Rana (Likestilling i arbeidslivet 140325)
  Genomfört seminarium om markanvändning i anslutning till Framtidens Gruv och Mineral 140129
  .
 • - Tydlig och relevant koppling till regionala tillväxtprogram

  Jämförelse av ländernas mineralstrategier

  Genomgång av Regional mineralstrategi för Norr- och Västerbotten
 • - Samordning av näringen, offentliga aktörer och akademi

  GEORANGE medlemmar

  Nya kontakter

  Affärskontakter

  Tecknat "letter of intent" med Minerallynge Nor

  Luleå tekniska universitet

  Arbete inom NordMin

  Sametingen i Sverige och Norge, Aktualisera frågor omkring markanvändning,Erfarenhetsutbyte ang. ratificering av ILO 169

  Utvecklat samverkan med Cerum

-Verkställande av mötesplatser och nätverk.

Utvecklat samarbete inom Euro Mine Expo, Synliggjort mötesplatsen för norska aktörer
Synliggjort mötesplatsen "Framtidens Gruv- och Mineral"

Utvecklat kontakter med NGU

Kontaktperson i Sverige är: Lennart Gustavsson, ordf@georange.se

Kontaktperson i Norge är : Susanne Sand; susanne@ru.no

 

Botnia Atlantica.2