Bergverksstatistik

Malm och mineral – statistik och analyser

I serien "Periodiska publikationer" fån SGU publiceras statistik över brytningen av malm och mineral i Sverige, analyser över den svenska och internationella mineralmarknaden, rapporter om produktionen av ballast samt utredningar relaterade till mineralmarknaden.

 

Serien består av publikationerna "Bergverksstatistik, "Grus, sand och krossberg" samt "Mineralmarknaden".

Du kan ladda ner de senaste publikationerna i pdf-format här:


pdf Bergverksstatistik 2014


pdf Bergverksstatistik 2013

 

pdf Bergverksstatistik 2012

 

pdf Bergverksstatistik 2011

 

pdf Bergverksstatistik 2010