Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


 Foyen och Georange bjuder in till ett lunchseminarium med anledning av ett nytt 6 kap i miljöbalken...
 Sametinget i samverkan med GEORANGE inbjuder till ett seminarium/workshop omkring markanvändning,...