Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


En utbildning till Bergsmaskinsmekaniker kommer att starta den 24 februari som arrangeras av Vuxenutbildningen...
Georange har fått finansiering från Vinnova för ett SIP STRIM projekt under namnet Gruva-Samhälle. ...