Lars Lövgren föreståndare för GEET

Lars Lövgren blir föreståndare för GEORANGE miljöforskning!
 
Inom ramen för GEORANGE kommer miljöforskning relaterad till gruvverksamhet att ske. Verksamheten bedrivs under samlingsnamnet GEET (Georange Environmental Test site).
 
Till föreståndare för verksamheten har utsetts universitetslektorn vid kemiska institutionen, Umeå universitet, Lars Lövgren.
 
- Jag är mycket glad att GEORANGE lyckats knyta Lars till sig och jag är övertygad om att han med sin långa erfarenhet och breda kontaktnät kan utveckla verksamheten, säger Lennart Gustavsson, ordförande GEORANGE.
 
- Mycket av verksamheten är knuten till Kristineberg och Lars Lövgren har följt och deltagit i mycket av den forskning som bedrivits där. Min förhoppning är att GEET under Lars Lövgrens ledning ska utvecklas till ett viktigt centrum för den typen av miljöforskning, avslutar Lennart Gustavsson