Georange vägledning för samråd & dialog

Georange vägledning för samråd & dialog


GEORANGE har inom ramen för vårt arbete att finna och visa på konstruktiva och utvecklande metoder att beakta olika markanvändares intressen tagit fram ett styrdokument kallat "Georange vägledning för samråd & dialog".

 

Detta dokukent söker bidra till framgångsrikt samråd och dialog i svenska gruv- och prospekteringsprojekt. Dokumentet är ett "levande dokument" och förbättras kontinuerligt i enlighet med förslag som inkommer till Georange. Dokumentet finns även i en engelsk version.

 

Kontakta gärna Håkan Tarras-Wahlberg, Swedish Geological AB, om ni har idéer eller frågor om detta dokument.

HakanTw@swedishgeological.com

 

pdf Svensk version

 

pdf Engelsk version