Ändra miljöbalken och skynda på tillståndsprocesserna.

Ändra miljöbalken och skynda på tillståndsprocesserna.


Flera vill se att tillståndsprocessen i Sverige effektiviseras. Vi kan inte ha en situation där viktig infrastruktur försenas och satsningar på vindkraft, bostäder, gruvor och industriprojekt uteblir. Ett rejält omtag behövs när det gäller utformningen av tillståndsprocesserna. 


Artikeln är publicerad i Ny Teknik 2019-05-27.

___________

Pia Pehrson, Advokat/partner
Mikael Jonasson, biträdande jurist

Båda verksamma vid Foyen Advokatfirmas avdelning för Mark- och miljörätt