Swerea delats i två forskningsinstitut

Den 1 oktober har Swerea delats i två forskningsinstitut. Det som hette Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB uppgår i ett nytt industriforskningsinstitut för metallforskning med totalt 185 medarbetare. Resterande delar av Swereas verksamhet med 355 medarbetare kommer att uppgå i RISE.


läs mera