Sverige och Finland vill certifiera hållbara mineraler

Sverige och Finland vill certifiera hållbara mineraler inom gruvsektorn.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg träffade nyligen Finlands näringsminister Mika Lintilä i Bryssel. Ministrarna kom överens om att länderna i samarbete ska inleda förberedelser för att skapa ett ansvarscertifikat för produkter inom gruvsektorn. Syftet med certifikatet är att berätta om ansvarstagandet i hela produktionskedjan för olika produkter, till exempel batterier, allt från brytning och tillverkning till användning och återvinning.


Läs mera