Samverkansavtal

Georange och Inlandets Teknik Park har träffat ett samarbetsavtal som syftar till att skapa en långsiktig hållbar samarbetsform för att säkra industriell kompetensförsörjning i Norrlands Inland.


pdf Letter of Intent