Hög tid att förändra miljöbalken

”Hög tid att förändra miljöbalken – annars riskeras viktiga samhällsintressen”

DEBATT Miljöbalkens tillämpning har lett till krångliga tillståndsprocesser som bromsar investeringar och nya projekt i Sverige. Frågor om miljö och hållbarhet är oerhört viktiga, men samhällsnyttan och rättssäkerheten måste få en tydligare plats i miljöbalken för att Sverige ska kunna behålla och locka nya investeringar. Det skriver Pia Pehrson och Björn Eriksson från Foyen Advokatfirma.


Läs hela debatten