Besök från Arjeplogs skola

Den nya Geologistigen som uppfördes vid Sandforsdammen i Skellefte älv, har redan fått besök av elever och lärare. Tolv personer från Arjeplogs skola skärpte sina kunskaper i geologi längs den framtinade dammkanten i förra veckan. Man samlade prover från de olika bergarterna för att fortsätta studierna i klassrummet.

Läraren Gun-Inger Holmgren
Läraren Gun-Inger Holmgren har samlat

 eleverna för genomgång vid geologistigen.

 

Stig Olsson

Stig Olsson, en av eldsjälarna i Mineralgruppen från Arjeplog

och Lisbeth Hildebrand från SGU undersöker vulkaniter.