Inbjudan till symposium

Mistra Arctic Sustainable Development: Vad kom vi fram till? 

Sedan 1996 ingår Sverige i Arktiska rådet och vissa av Sveriges nordliga områden ses ibland som arktiska. Men vad innebär det? Det här symposiet återger huvudresultat från Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development och visar på skillnaderna mellan svenska och traditionellt arktiska områden, samt placerar Sverige i en internationell arktisk kontext.


pdf  Inbjudan och program