Botnia Exploration tidigarelägger VD-byte

Nasdaq och styrelsen för Botnia Exploration har gemensamt funnit det lämpligt att Thomas Ljung, från bolagets sida, leder arbetet med listningen på Nasdaq First North. Det är därför naturligt att vd-skiftet genomförs innan processen med listbyte inleds. Thomas Ljung kommer därmed tillsammans med finansiella och legala rådgivare att upprätta nödvändig dokumentation och svara för presentationer mot marknaden. 


Läs mera