Sandvik OptiMine® visualiserar gruvdriften

Sandvik OptiMine® visualiserar gruvdriften

Sandvik fortsätter att utveckla och förbättra sina avancerade automationslösningar. Det har länge varit en utmaning att få en tydlig överblick över gruvdriften. Med Sandvik OptiMine® kan man nu jämföra en modell av gruvan med gruvans faktiska layout, vilket skapar möjligheter till kontinuerliga förbättringar i realtid.

Sandvik OptiMine® är en modulbaserad informationstjänst som ger en vy i realtid av gruvbrytningen under jord. Den kan användas för alla slags gruvapplikationer och hela den mobila maskinflottan.


Läs mera