Workshop framtidens GEORANGE

Framtid – GEORANGE

 Vi vill tacka alla som medverkade på vår workshop om Georanges framtida strategi. En grupp utsågs till att sammanfatta dagarna innan årsmötet.


BAKGRUND:

Årsmötesbeslut: att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera föreningens verksamhetsområden och att inbjuda medlemmarna till en workshop där man vidareutvecklar visionen för GEORANGE.

Lennart Gustavsson ordf@georange.se 


pdf Program