”Myndighetsbeslut ökar osäkerhet”

Försvårar för nya gruvor enligt Svemin                   

Natura 2000-prövning ska göras i ett tidigare skede i tillståndsprocessen – redan innan företagen vet hur verksamheten ska utformas. Det är resultatet av Bergsstatens beslut. ”Det här är inte bara ett slag mot våra svenska gruvbolag utan gör det också direkt svårare att möta EU:s krav på att utveckla den europeiska mineralnäringen” säger Per Ahl, vd Svemin


Läs mera