Ny handbok om ekologisk efterbehandling

Ny handbok om ekologisk efterbehandling.

Under 2015 och 2016 har Svemin och Jernkontoret, i samarbete med ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur, arbetat med ett projekt kring potentialen för ekologisk efterbehandling inom gruv- och stålföretagen i Sverige. Projektet är en förstudie och har finansierats av Vinnova. 

Handboken är skriven för gruv- och stålindustrin. Den riktar sig till dig som är verksamhetsutövare och som arbetar med eller är intresserad av att skapa mervärden för natur och samhälle vid efterbehandlingen av ditt företags gruv- och industriområden. Stora delar av handbokens innehåll är dock tillämpligt inom många andra branscher och kan därför med fördel användas av en bredare publik verksamhetsutövare.


Läs mer och ladda ner handboken