Behovsstyrt ventilationssystem i Kankberg

Behovsstyrt ventilationssystem i Kankberg,


ABB har levererat ett behovsstyrt ventilationssystem för Bolidens guldgruva i Kankberg. Systemet ger frisk luft i den 500 meter djupa underjordsgruvan som utvinner guld, tellur och andra mineraler för kommersiell elektronik och industriellt bruk.

Förutom att ge frisk luft, hjälper systemet ventilationsutrustningen fungera effektivare. Sedan det togs i drift tidigare i år vid Kankberg, har systemet sparat 54 procent energi för ventilation, och 21 procent energi för luftuppvärmning jämfört med driften utan denna teknik.

Projektet utökar gruvans befintliga 800xA styrsystem genom att lägga till ventilationssystemet för att förse alla arbetsområden rikligt med frisk luft. Systemet använder ett bibliotek av funktioner anpassade för Kankberg, inklusive uppvärmningen av frisk luft som gruvan förses med.


Läs mera