Gruvindustrin satsar på hållbart

Gruvindustrin satsar på hållbart.
Gruvindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar, den bidrar till den regionala utvecklingen och står för en stor del av svensk export. Gruvnäringen är också en motor för innovationer, inte minst på grund av behovet att hitta energieffektiva hållbara lösningar inom såväl produktion som förädling.

 

Läs mera på Framtidens Industri