100 nyanlända får jobb eller praktik på Sweco

Sweco kommer under de närmaste tre åren att erbjuda jobb eller praktik till minst 100 nyanlända. Därmed ingår Sweco i 100-klubben, en del av den nationella samlingen Sverige tillsammans som ska skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering i Sverige.

- Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. För att kunna göra det riktigt bra krävs hög kompetens inom många områden. Genom att vara med i 100-klubben får vi ännu bättre möjlighet att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta rätt personer för rätt jobb, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

 

Läs mera