Lars-Eric Aaro ny försäljningschef på ÅF

ÅF har rekryterat Lars-Eric Aaro till rollen som försäljningsdirektör för ÅF koncernen. Lars-Eric, som tillträder sin nya befattning den 9 november i år, kommer att ingå i ÅFs koncernledning och ha som främsta ansvar att koordinera och vidareutveckla ÅFs försäljningsprocess samt affär gentemot koncernens  KAM-kunder. Lars-Eric kommer även att ansvara för strategi och utveckling av ÅFs nätverksaffär.

Lars-Eric Aaro, bergsingenjör från Luleå Tekniska Universitet kommer närmast från befattningen som VD och koncernchef för LKAB. Förutom lång erfarenhet från LKAB innehar Lars-Eric Aaro även erfarenhet från ledande befattningar inom företag som Secoroc, Boliden och AssiDomän. Lars-Eric Aaro är vidare ledamot av IVA samt hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet.

"Med Lars-Erics samlade erfarenhet och unika nätverk inom såväl näringsliv som akademi är det svårt att tänka sig en bättre lämpad kandidat för denna nyckelposition", säger VD och koncernchef Jonas Wiström.

Corporate Communication
ÅF AB

Läs mera