Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


Alla medlemmar är välkomna till vårt årsmöte den 10/4 i Skellefteå, I samband med årsmötet kommer det att...
Georange och Inlandets Teknik Park har träffat ett samarbetsavtal som syftar till att skapa en långsiktig hållbar...