Vi skapar mötesplatser

GEORANGE är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Hur kan vi hjälpa Er?


19/9 genomförs i Luleå "Mötesplats - STRIM" Ett seminarium som avslutar GEORANGE Vinnovafinansierade projekt...
Invitation to STRADE workshop – 19-20 June 2017 – Brussels The EU-funded Horizon 2020 project “Strategic...